Persamaan kuadrat jika akar akarnya dan 7 adalah

Penjelasan dengan langkah-langkah:

akar-akarnya 7 dan – 4

(x – x1)(x – x2) = 0

(x – 7)(x – (-4)) = 0

(x – 7)(x + 4) = 0

x² + 4x – 7x – 28 = 0

x² – 3x – 28 = 0

Apabila diketahui akar-akar dari persamaan kuadratnya, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah .

Maka, kita hitung terlebih dahulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya, sebagai berikut:

Dan

Sehingga diperoleh persamaan kuadrat:

Jadi, persamaan kuadratnya adalah .

Leave a Comment